Tiêu Điểm

98 cán bộ quản lý Bộ TN-MT được bổ nhiệm không đủ chuẩn

Qua Thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận hàng loạt sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý… của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT).

Qua Thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến việc bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Ảnh: Trần Kháng)

Bổ nhiệm 98 cán bộ quản lý không đủ tiêu chuẩn

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến ngày 30/9/2018, Bộ TNMT và các đơn vị đã áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó của người đứng đầu tại các đơn vị.

Bộ TNMT đã ban hành một số văn bản hướng dẫn các đơn vị, trong đó có quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý và trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Qua kiểm tra, Quyết định số 549/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2013 của Bộ TNMT có nội dung hướng dẫn việc đề xuất, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm nhưng đã có phương án nhân sự cụ thể là chưa phù hợp (nội dung này đã được khắc phục tại Quyết định số 828/QĐ-BTNMT ngày 15/3/2018).

Nhìn chung việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc được Bộ TNMT và các đơn vị thực hiện theo quy định. Các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ TNMT không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Tuy nhiên, còn 4 đơn vị SNCL chưa tự chủ hoàn toàn trực thuộc Bộ TNMT sử dụng LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng người làm việc đuợc giao; 1 đơn vị sử dụng LĐHĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm kế toán, văn thư, lưu trữ.

Về công tác tuyển dụng viên chức, qua kiểm tra 4 trường hợp xét tuyển đặc cách tại 3 đơn vị SNCL, các trường hợp được tuyển dụng đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Người đứng đầu đơn vị đã thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn đối với người dự tuyển. Qua kiểm tra, còn có đơn vị hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ nội dung phỏng vấn và việc biểu quyết của các thành viên Hội đồng, không có văn bản báo cáo Bộ TNMT phê duyệt kết quả xét tuyển.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng tồn tại, thiếu sót về điều kiện, tiêu chuẩn.

Loading...

Cụ thể, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị; 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương; 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 3 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm).

Đáng chú ý, một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ); 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiểm tra 28 kỳ xét tuyển viên chức của 12 đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả tuyển dụng được 235 người. Qua thanh tra cho thấy một số đơn vị không xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng trước khi tổ chức tuyển dụng; một số đơn vị thực hiện thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ dự tuyển chưa đảm bảo theo quy định; thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban kiểm tra, sát hạch trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển; câu hỏi phỏng vấn không có đáp án…

Đề nghị miễn nhiệm chức danh không đáp ứng yêu cầu

Với những hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ TNMT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý… đi đào tạo, bồi dưỡng, thời gian bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoàn thành trong năm 2019.

Đối với 4 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt không có văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng và 01 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền, đề nghị Bộ TNMT rà soát để xử lý theo hướng dẫn tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị, Bộ TNMT xem xét không bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Đồng thời, kiến nghị Bộ trưởng Bộ TNMT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tố chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót. Chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị, nhất là khi có quy định mới của pháp luật liên quan; đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ tăng cường việc tự nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Nguồn: Thành An (danviet.vn)

Loading...