Độc - Lạ Nóng trong ngày

Bài 2: ‘Phủ Chúa’ không tổ chức đấu thầu là trái pháp luật

“Phủ Chúa” nguy nga giữa lòng TP. Thanh Hóa thuộc Dự án Khu dân cư An Phú Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh là nhà đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hóa “chỉ định thầu” có dấu hiệu làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng của Ngân sách Nhà nước (?). Vấn đề này đang được dư luận đặc biệt quan tâm, liệu việc chỉ định thầu có đúng pháp luật?

>> ‘Phủ Chúa’ đẹp nguy nga giữa lòng TP. Thanh Hóa

Theo hồ sơ dự án: ngày 27/01/2015, Sở Xây dựng Thanh Hóa có Tờ trình số 401/SXD-PTĐT, theo đó ngày 02/02/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 368/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 MBQH Khu dân cư An Phú Hưng, thuộc phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Tiếp đến, ngày 27/7/2015, ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 2736/QĐ-UBND phê duyệt “… Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất Khu dân cư An Phú Hưng”. Theo quyết định này, diện tích khu đất là 28.858,55 m2, trong đó đất xây dựng nhà liền kề là 7.568,15 m2; đất xây dựng nhà vườn 7.677,75 m2; đất tái định cư 848 m2; đất cây xanh, sân chơi 1.117,22 m2; đất nhà văn hóa, bảo vệ 142,84 m2; đất giao thông 11.504, 59 m2.

Từ quyết định trên, ngày 09/10/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ra tiếp Quyết định số 3967/QĐ-UBND phê duyệt “Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất Khu dân cư phường Đông Hưng” cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh với tổng mức đầu tư là hơn 246,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường GPMB hơn 14,8 tỷ đồng; tiền sử dụng đất nộp Ngân sách Nhà nước 55 tỷ đồng, thời gian triển khai lập và hoàn thành dự án không quá 02 năm.

Dư luận đang quan tâm, dự án có quy mô và số tiền lớn như trên có được đấu thầu rộng rãi, công khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015 và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2014? Khẳng định rằng, các quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu trên không căn cứ vào Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, mà chỉ căn cứ vào Thông tư số 03/2009/TT-BKH và Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 đã hết hiệu lực pháp luật.

Loading...

3333-59f9b61730320

111-59f9b38c92b83

Khu dân cư An Phú Hưng được UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 (đã hết hiệu lực) để chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh là trái pháp luật

Cụ thể, tại Điều 1 Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 15/4/2015, của UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Hình thức lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư An Phú Hưng (phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa) là chỉ định thầu”.

Căn cứ pháp lý nào mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh lại được chỉ định thầu?

Có thể thấy rằng, Quyết định số 3967/QĐ-UBND và Quyết định số 1358/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa nói trên đều căn cứ vào Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất, để chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư An Phú Hưng với giá rất rẻ mạt. Dư luận cho rằng, việc làm trái pháp luật này đang có dấu hiệu làm thất thoát Ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng (?!)

Điều đáng chú ý, Thông tư số 03/2009/TT-BKH nói trên lại căn cứ vào Điều 54 của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã hết hiệu lực pháp luật. Hay nói một cách khác, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015 đã phủ định Luật Đầu tư số 59/2005/QH11. Do đó, Thông tư số 03/2009/TT-BKH là không còn hiệu lực pháp lý.

Mặt khác, Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 07/2015/L-CTN ngày 06/7/2015, quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Như vậy, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 hết hiệu lực thì đương nhiên Thông tư số 03/2009/TT-BKH mà UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào đó để “chỉ định thầu với giá rất bèo” cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư An Phú Hưng là trái pháp luật.

Luật sư Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhóm PV/LSVN

Loading...