Cư dân mạng

Bài toán này của học sinh lớp 1 từng khiến người lớn không thể trả lời được

Một bài toán cộng, trừ của học sinh lớp 1 từng bị chỉ trích nặng nề vì đưa ra kết quả sai khiến nhiều người không thể thực hiện được phép tính.

Cụ thể, phép tính như sau: (2…1…1 = 1). Ở các dấu “…” người giải chỉ được điền phép tính cộng hoặc trừ.

Loading...

Không chỉ học sinh lớp 1, mà ngay cả người lớn cũng không thể trả lời bài toán này.

Chứng kiến điều này, nhiều người đã cho rằng đây là phép tính sai hoặc có sai sót trong việc in ấn.

Trong khi đó, một số khác lại công khai chỉ trích vì bài toán “làm khó” cả phụ huynh lẫn học sinh lớp 1.

Quốc Bảo (Tổng hợp)/Doanh nghiệp

Loading...