Cư dân mạng

Tranh cãi về bài toán của học sinh tiểu học khiến giáo viên trả lời sai

Dù chỉ là một phép tính cộng, trừ đơn giản, nhưng nó đã khiến nhiều người xảy ra tranh cãi bởi đáp án giữa học sinh và giáo viên.

Đề bài yêu cầu tính nhanh như sau: 66 – 6 + 7 + 23 – 18 + 2 = ?

Bài toán.

Loading...

Trong đó, đáp án mà học sinh đưa ra là 74, còn giáo viên lại cho rằng đây là đáp án sai và đáp án đúng phải là 70.

Tuy nhiên, có thể thấy, ở đây chỉ có phép tính cộng trừ, nên theo đúng quy tắc phải thực hiện phép tính từ trái sang phải chứ không thể gộp tròn như giáo viên. Do đó, đáp án học sinh là đúng.

Quốc Bảo (Tổng hợp)/Doanh nghiệp

Loading...